Samenwerking met partijen in de markt
YourPartner werkt onder meer samen met Ad Everaars van AD EM PRoducties op de gebieden van communicatie en marketing om aan opdrachtgevers een zo sterk mogelijk aanbod te kunnen doen.
 

Werkgelegenheidscommunicatie
 
Sinds ruim 4 jaar houdt YourPartner zich succesvol bezig met werkgelegenheidscommunicatie. Mensen op weg helpen naar een nieuwe en duurzame toekomst op de arbeidsmarkt is daarbij onze drijfveer. In dit verband is er een samenwerkingsovereenkomst met Arabesk Training & Coaching van Janneke Mellema. Er wordt gewerkt vanuit de Aan-de-Slag vof. Dit bedrijf werkt voor gemeenten en UWV Werkbedrijf.

 

IdeeXperts - inventieve creativiteit door imagineers

Bedrijven willen doelstellingen realiseren. Inventieve creativiteit helpt daarbij. Met vernieuwende visies pakken imagineers vraagstukken ‘onalledaags’ aan. Ondernemingen en overheden vinden elkaar én de consument effectiever.

De doelstelling van IdeeXperts is de samenleving verrijken met unieke ideeën die vraagstukken creatief oplossen.


www.ideexperts.nl

info@ideexperts.com


YourPartner BV
T   030 604 92 73
M  06 53 78 72 47
peterkal@yourpartner.nl